O programie

Program Karta Aktywnego Seniora to projekt, który ma na celu aktywizację Seniorów przez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Miasto Białystok zaprasza wszystkich Seniorów do udziału w Programie i korzystania z przygotowanych dla nich ulg, preferencji i świadczeń.

Aby przystąpić do Program wystarczy spełniać dwa warunki:

 • być mieszkańcem Białegostoku
 • mieć ukończone 60 lat

Ideą Programu jest przygotowanie szeregu ulg preferencji i świadczeń skierowanych do białostockich seniorów. Działania prowadzone w ramach programu mają na celu:

 • ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych,
 • propagowanie prozdrowotnego stylu życiu,
 • aktywizację społeczną seniorów,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
 • zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
 • poprawę stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia seniorów.

Program realizować będą:

 • jednostki organizacyjne Miasta Białystok,
 • spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta Białystok,
 • inne jednostki i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, a także firmy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Białystok, które uzyskają status partnera Programu Karta Aktywnego Seniora.

Lista partnerów Programu Karta Aktywnego Seniora będzie dostępna na stronie www.bialystok.pl ,partnerzy będą oznaczeni naklejkami z logo Programu Karta Aktywnego Seniora, umieszczonymi na swoich witrynach, kasach i materiałach promocyjnych. O wysokości ulg decydować będą partnerzy Programu.

Program „Karta Aktywnego Seniora”

rozmiar: 180,92 KB PDF pobierz

Regulamin wydawania i korzystania z „Karty Aktywnego Seniora” (załącznik)

rozmiar: 216,66 KB PDF pobierz

Wniosek o wydanie „Karty Aktywnego Seniora”

rozmiar: 31,5 KB DOC pobierz

Wniosek o wydanie „Karty Aktywnego Seniora”

rozmiar: 173,02 KB PDF pobierz
Do góry