Polityka prywatności

Urząd Miejski w Białymstoku realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

W Urzędzie Miejskim w Białymstoku, dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych własnych oraz zleconych, wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e, f lub art. 9. ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. Urząd Miejski przetwarza dane, co do których:

 

 • istnieje obowiązek prawny ich podania,
 • podanie ich jest dobrowolne , ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje co najwyżej utrudnienia w realizowanej usłudze.

 

Do wyżej wymienionych przypadków stosowane są klauzule informacyjne wskazujące, czy podanie danych jest obowiązkowe lub dobrowolne oraz skutek jaki niesie ze sobą niepodanie danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, klauzule informacyjne podawane są podczas pozyskiwania danych osobowych, a w pozostałych przypadkach informacje o przetwarzaniu danych przekazywane są zgodnie z art. 14 RODO.

Urząd Miejski w Białymstoku pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Zebrane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:

 

 • nagrań rozmów telefonicznych – przez okres do 30 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy,
 • nagrań z monitoringu wizyjnego budynków – przez okres do 14 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

 

Administratorem w rozumieniu RODO (administrator danych osobowych) dla danych osobowych gromadzonych przez Urząd Miejski w Białymstoku jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z:

 

Inspektor Ochrony Danych

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

telefon informacyjny: 85 879 79 79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

 

pierwsi partnerzy

Program „Karta Aktywnego Seniora” zyskał pierwszych Partnerów – przedsiębiorców, którzy oferują posiadaczom Kart zniżki w zakresie świadczonych przez siebie usług.


Jako pierwsza do projektu przystąpiła Kancelaria Adwokacko-Radcowska PROKORYM Wiktoria Danilewicz-Prokorym, z siedzibą  przy ul. Elektrycznej 1 lok. 315 w Białymstoku.

Kancelaria udzieli Seniorom 50% zniżki na następujące usługi: porady prawne, pisma procesowe, prowadzenie spraw sądowych, prowadzenie obsług prawnych, usługi adwokata, radcy prawnego, adwokata kościelnego.

 

Dane kontaktowe Partnera:

Kancelaria Adwokacko-Radcowska PROKORYM Wiktoria Danilewicz-Prokorym
ul. Elektrycznej 1, lok. 315, 15-080 Białystok

tel. 601 502 511

 

 

Do programu dołączyła również firma świadcząca usługi wulkanizacyjne - BONA
Z. WRÓBLEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
z siedzibą Kolonia Porosły 1A,
16-070 Choroszcz, oferująca posiadaczom karty aktywnego seniora 30% zniżkę na swoje usługi.

 

Dane kontaktowe Partnera:

BONA Z. WRÓBLEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Kolonia Porosły 1A
16-070 Choroszcz

tel. 85 652 13 90, 601 503 511

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 strona

Oferta zniżek

Sport i rekreacja – 50% zniżki na bilety wstępu

Lodowisko

ul. 11 Listopada 28, 15-320 Białystok
tel.: 85 749 62 30, faks: 85 749 62 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”

ul. Plażowa 1, 15-502 Białystok
tel.: 85 743 32 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pływalnia Kameralna

ul. Mazowiecka 39c, 15-302 Białystok
tel.: 85 742 17 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Pływalnia Rodzinna

ul. Stroma 1a, 15-661 Białystok
tel.: 85 662 87 02, faks: 85 662 87 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pływalnia Sportowa

ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok
tel.: 85 652 69 87, 85 665 28 72
faks: 85 652 69 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Stadion Lekkoatletyczny

ul. 11 Listopada 28
tel.: 85 749 62 02, 85 749 62 00 w. 304
faks: 85 74 96 233


 

Miejskie instytucje kultury – 50% zniżki na bilety wstępu


Muzeum Wojska w Białymstoku

ul. J. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok
tel./faks: 85 741 54 48, 85 741 54 48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mwb.com.plGaleria im. Sleńdzińskich

ul. L. Waryńskiego 24 A, 15-461 Białystok
tel.: 85 651 76 70, faks: 85 652 32 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.galeriaslendzinskich.plGaleria Arsenał

ul. A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok
tel.: 85 742 03 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.galeria-arsenal.plCentrum im. Ludwika Zamenhofa

ul. Warszawska 19, 15-062 Białystok
tel.: 85 676 73 67, faks: 85 811 08 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.centrumzamenhofa.plBiałostocki Teatr Lalek

ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok
tel./faks: 85 742 50 31, faks: 85 742 86 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.btl.bialystok.plBiałostocki Ośrodek Kultury

ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok
tel.: 85 746 13 11, faks: 85 744 70 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bok.bialystok.pl


 


Lista prywatnych partnerów programu. --> zobacz

Partnerzy

Zapraszamy do włączenia się w realizację programu Karta Aktywnego Seniora w Białymstoku.

Oferując zniżki na dostępne produkty bądź usługi, wspierają Państwo białostoczan 60+, a także zyskują Państwo miano Firmy Przyjaznej Seniorom.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU

 • Zyskujesz grono stałych, zadowolonych klientów,
 • Wyróżniasz się na tle konkurencji,
 • Budujesz pozytywny wizerunek firmy, dbającej o potrzeby klientów,
 • Bierzesz udział w nowatorskim projekcie,
 • Korzystasz z nowej formy promocji,
 • Wzmacniasz dobry wizerunek firmy,
 • Sam decydujesz o zakresie towarów i usług objętych zniżkami, a także o wysokości przyznanego rabatu (lub innej oferty),
 • Wyznaczasz okres uczestnictwa w programie,
 • Promocja na stronie www.seniorzy.bialystok.pl poprzez umieszczenie logotypu firmy wraz z linkiem do strony internetowej firmy,
 • Promocja w ramach działań informacyjno-promocyjnych programu m.in. na imprezach plenerowych, festynach.


JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ CZYLI ABC PARTNERSTWA W PROGRAMIE

Współpraca miasta z prywatnymi podmiotami, deklarującymi chęć przystąpienia do programu, jest regulowana stosownym porozumieniem. Program ma formułę otwartą, a więc cały czas zapraszamy nowych partnerów, którzy chcą do niego przystąpić.

Przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do programu, uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionej deklaracji uczestnictwa (plik na dole strony). Po otrzymaniu e-maila pracownik Urzędu Miejskiego skontaktuje się z Państwem w celu dalszych uzgodnień.


DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PARTNERSTWA W PROGRAMIE

Urząd Miejski w Białymstoku
Referat Promocji i Turystyki
15-087 Białystok, ul. Kościelna 1a
tel.: 85 869 62 21, kom.: 509 200 531
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa (.doc)
Projekt porozumienia o współpracy (.doc)