Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania:


1. Kto może przystąpić do programu Karta Aktywnego Seniora?
2. Jakie uprawnienia daje Karta Aktywnego Seniora?
3. Na jak długo przyznawane są ulgi?
4. Co zrobić, aby otrzymać Kartę Aktywnego Seniora?
5. Ile kosztuje wydanie Karty Aktywnego Seniora?
6. Gdzie są dostępne wnioski?
7. Gdzie można złożyć wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora?
8. Jakie dokumenty są potrzebne, aby przystąpić do programu?
9. Kiedy Karta Aktywnego Seniora zostanie wydana?
10. Jakie dokumenty potwierdzają uprawienia do korzystania z uprawnień programu?
11. Kiedy wygasają uprawnienia?
12. Kiedy można utracić status uczestnika programu?
13. Jakie dane zawiera Karta Aktywnego Seniora?
14. Co zrobić w przypadku zagubienia Karty Aktywnego Seniora?
15. W jakich instytucjach honorowane będą uprawnienia wynikające z programu?
16. W jaki sposób można skorzystać z ulg w miejskich instytucjach?
17. Gdzie można uzyskać więcej informacji o Karcie Aktywnego Seniora?1. Kto może przystąpić do programu Karta Aktywnego Seniora?

Karta Aktywnego Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku.2. Jakie uprawnienia daje Karta Aktywnego Seniora?


Karta Aktywnego Seniora to system ulg, preferencji i świadczeń dla uczestników programu. Obecnie są to zniżki w opłatach za korzystanie z oferty miejskich instytucji. W przygotowaniu jest specjalny bilet seniora umożliwiający tańsze przejazdy autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej.
50% zniżki na bilety wstępu oferują następujące miejskie jednostki:
Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Białostocki Ośrodek Kultury,
Białostockie Teatr Lalek,
Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
Galeria Arsenał,
Galeria im. Sleńdzińskich,
Muzeum Wojska w Białymstoku.
W miarę rozwoju Karty Aktywnego Seniora liczymy na zgłoszenia nowych partnerów: przedsiębiorców i instytucji publicznych. Czekamy na partnerów zainteresowanych współpracą.3. Na jak długo przyznawane są ulgi?


Uprawnienia na Karcie Aktywnego Seniora przyznawane są bezpłatnie i bezterminowo. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.4. Co zrobić, aby otrzymać Kartę Aktywnego Seniora?


Osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku, powinny czytelnie wypełnić i podpisać wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora. Wniosek dostępny jest na stronie www.seniorzy.bialystok.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16.
We wniosku należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Białymstoku, gminne jednostki organizacyjne oraz partnerów programu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Z czytelnie wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16.5. Ile kosztuje wydanie Karty Aktywnego Seniora?

Karta Aktywnego Seniora wydawana jest bezpłatnie.6. Gdzie są dostępne wnioski?


Wnioski o przystąpienie do programu Karta Aktywnego Seniora dostępne są w punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiego przy ul. Lipowej 16 oraz na stronie www.seniorzy.bialystok.pl.7. Gdzie można złożyć wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora?


Wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16.8. Jakie dokumenty są potrzebne, aby przystąpić do programu?


Aby uczestniczyć w programie Karta Aktywnego Seniora wystarczy minimum formalności, czyli:
czytelnie wypełniony i podpisany  wniosek o rejestrację w programie,
dowód osobisty składającego wniosek.
Dokument tożsamości należy okazać urzędnikowi, który na jego podstawie sprawdzi uprawnienia do udziału w programie.


 
9. Kiedy Karta Aktywnego Seniora zostanie wydana?


Karta wydawana jest niezwłocznie po weryfikacji złożonego wniosku czyli „od ręki”.10. Jakie dokumenty potwierdzają uprawienia do korzystania z uprawnień programu?


Takimi dokumentami są Karta Aktywnego Seniora oraz dokument potwierdzający tożsamość. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.11. Kiedy wygasają uprawnienia?


Uczestnictwo w programie Karta Aktywnego Seniora wygasa w przypadku śmierci uczestnika.12. Kiedy można utracić status uczestnika programu?


Status uczestnika można utracić ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
nieprzestrzegania Regulaminu Karty Aktywnego Seniora,
podawania się za inną osobę,
mieszkania poza terenem Miasta Białegostoku.13. Jakie dane zawiera Karta Aktywnego Seniora?


Karta Aktywnego Seniora zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika programu.
 14. Co zrobić w przypadku zagubienia Karty Aktywnego Seniora?


W takim przypadku należy w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16 złożyć oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu Karty Aktywnego Seniora oraz wniosek o wydaniu duplikatu.
 15. W jakich instytucjach honorowane będą uprawnienia wynikające z programu?


Od 1 czerwca 2015 r. posiadacze Katy Aktywnego Seniora będą mogli korzystać z ulgowych biletów wstępu do miejskich instytucji kultury i sportu.
50% zniżki na bilety wstępu oferują takie instytucje jak:

 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”, Lodowisko, Stadion Lekkoatletyczny, Pływalnia Kameralna, Rodzinna i Sportowa): www.miejskoaktywni.pl,
 • Białostocki Ośrodek Kultury: www.bok.bialystok.pl,
 • Białostockie Teatr Lalek: www.btl.bialystok.pl,
 • Centrum im. Ludwika Zamenhofa: www.centrumzamenhofa.pl,
 • Galeria Arsenał: www.galeria-arsenal.pl,
 • Galeria im. Sleńdzińskich: www.galeriaslendzinskich.pl,
 • Muzeum Wojska w Białymstoku: www.mwb.com.pl.


16. W jaki sposób można skorzystać z ulg w miejskich instytucjach?


Przy zakupie biletów wstępu do miejskich jednostek kultury i sportu należy okazać Kartę Aktywnego Seniora oraz swój dokument tożsamości. Kartę Aktywnego Seniora należy również okazać przed wejściem do miejskiej instytucji wraz z zakupionym biletem. Warto pamiętać o tym, że karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika programu.17. Gdzie można uzyskać więcej informacji o Karcie Aktywnego Seniora?
Dodatkowe informacje dostępne są :
na stronie www.seniorzy.bialystok.pl,
pod nr tel. 85 879 79 79,
Pytania można przesyłać również na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rejestracja w programie Karta Aktywnego Seniora

Karta Aktywnego Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku.

Osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku, powinny czytelnie wypełnić i podpisać wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora. Wnioski o przystąpienie do programu Karta Aktywnego Seniora dostępne są w punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiego przy ul. Lipowej 16 oraz na stronie www.seniorzy.bialystok.pl.

We wniosku należy również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Białymstoku, gminne jednostki organizacyjne oraz partnerów programu. Z czytelnie wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16.

Karta Aktywnego Seniora w Białymstoku wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo.


Pliki do pobrania:

Program „Karta Aktywnego Seniora”
Regulamin wydawania i korzystania z „Karty Aktywnego Seniora” (załącznik)
Wniosek o wydanie „Karty Aktywnego Seniora” (.doc)
Wniosek o wydanie „Karty Aktywnego Seniora” (.pdf)

Karta Aktywnego Seniora

Program Karta Aktywnego Seniora to projekt, który ma na celu aktywizację Seniorów przez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Miasto Białystok zaprasza wszystkich Seniorów do udziału w Programie i korzystania z przygotowanych dla nich ulg, preferencji i świadczeń.

Aby przystąpić do Program wystarczy spełniać dwa warunki:

 • być mieszkańcem Białegostoku
 • mieć ukończone 60 lat


Ideą Programu jest przygotowanie szeregu ulg preferencji i świadczeń skierowanych do białostockich seniorów. Działania prowadzone w ramach programu mają na celu:

 • ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych,
 • propagowanie prozdrowotnego stylu życiu,
 • aktywizację społeczną seniorów,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
 • zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
 • poprawę stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia seniorów.

 

Program realizować będą:

 • jednostki organizacyjne Miasta Białystok,
 • spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta Białystok,
 • inne jednostki i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, a także firmy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Białystok, które uzyskają status partnera Programu Karta Aktywnego Seniora.


Lista partnerów Programu Karta Aktywnego Seniora będzie dostępna na stronie www.bialystok.pl ,partnerzy będą oznaczeni naklejkami z logo Programu Karta Aktywnego Seniora, umieszczonymi na swoich witrynach, kasach i materiałach promocyjnych. O wysokości ulg decydować będą partnerzy Programu.

 


Pliki do pobrania:

Program „Karta Aktywnego Seniora”
Regulamin wydawania i korzystania z „Karty Aktywnego Seniora” (załącznik)
Wniosek o wydanie „Karty Aktywnego Seniora” (.doc)
Wniosek o wydanie „Karty Aktywnego Seniora” (.pdf)

Korzyści z przystąpienia do programu

Szeroka gama korzyści płynących z posiadania Karty Aktywnego Seniora uprawnia w szczególności do:

50% zniżki od obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

50% zniżki od obowiązujących cen biletów na imprezy organizowane przez:

 • Białostocki Ośrodek Kultury,
 • Białostocki Teatr Lalek,
 • Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
 • Galeria Arsenał,
 • Galeria im. Sleńdzińskich,
 • Muzeum Wojska w Białymstoku.

 

udziału w programach polityki zdrowotnej i wczesnego wykrywania chorób wieku senioralnego,
ulg, rabatów i upustów oferowanych przez Partnerów.


Pliki do pobrania:

Wyłączenia dotyczące "Karty Aktywnego Seniora" – Miejskie Instytucje Kultury
Wyłączenia dotyczące "Karty Aktywnego Seniora" – obiekty BOSiR

INFORMATOR SENIORA

JAK PRZYSTĄPIĆ?

Karta Aktywnego Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku.


zobacz

MASZ PYTANIA?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie Karty Aktywnego Seniora.zobacz

CHCESZ ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU?

Zapraszamy do włączenia się w realizację programu Karta Aktywnego Seniora w Białymstoku. Oferując zniżki na dostępne produkty bądź usługi, wspierają Państwo białostoczan 60+, a także zyskują Państwo miano Firmy Przyjaznej Seniorom.

zobacz

POTRZEBUJESZ WYJAŚNIEŃ? DZWOŃ, PISZ

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

85 879 79 79.

Pytania można przesyłać również na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LISTA PARTNERÓW PROGRAMU

W tym miejscu znajdziecie Państwo ofertę ulg dla posiadaczy Kart Aktywnego Seniora


zobacz